Sustineo İstanbul ile Sürdürülebilirlik

Hep duyuyoruz, okuyoruz, çok önemli olduğunun farkındayız, anladığımızı sanıyoruz,uygulamaya çalışıyoruz,  ama ne kadar net ve doğru anlıyoruz  ve uyguluyoruz çok da emin değiliz. Sürdürülebilirlik’ten bahsediyorum.Arkadaşlarımla, gençlerle konuştuğumda hep aynı şeyleri duyuyorum. Sonunda uzunca bir vakit ayırdım ve doğru ve net anlamak uygulayabilmek,  ve sizlerle paylaşmak için farklı  yönleriyle araştırmaya başladım. Bütün bunları yapmaya başladığımda rehberim sevgili arkadaşlarım Gülin Yücel , Dilek Bil ve Pelin Yenigün Dilek’in kurdukları Sustineo İstanbul oldu.Çok güzel hazırlanmış bir webleri var. Dilek Bil’in CNBC-e de hazırlayıp sunduğu, “Sürsün Bu Dünya” isimli, televizyon programı var.
logo3
Hepsine girdim, okudum, dinledim, arkadaşlarımı aradım, ve süreç içinde her  vakit bulduğum da, kendimi ya weblerinin sayfaları arasında, ya da Sürsün Bu Dünya’yı dinlerken buldum. Hatta bağımlısı oldum. Sonunda  da bütün bu çalışmaları yaparken sizlerle paylaşmaya karar verdim.Yazarak, paylaşırken de öğrenmeye devam ettim. Arkadaşlarımın bundan sonra da yapacaklarını takip ederek, ederken de yeniden paylaşarak sizleri de haberdar  etmenin en güzel yol olduğuna inandım.
Onlar da web sitelerinde  merak ettiklerimizi tek tek anlatmış, açıklamışlar.Ben bu gün weblerin de öncelikli merak edilen  soruların cevaplarını içeren bir bölümü, çok severek izlediğim, bir tv sohbetlerinden ikisini ve Sustineo İstanbul’un kurucu ortakları, çok değerli tecrübeleri, eğitimleri, çalışmaları olan üç kadının kısa tanıtımlarını aşağıya ekledim. Paylaşmaya devam edeceğim, beni çok heyecanlandırıyor.Sizlerin de ilgileneceğinizden eminim.Arkadaşalarımı da gururla kutluyorum…
dilek
“Sustineo Istanbul, iş dünyasını, siyasi karar vericileri ve organizasyonel çevreleri sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim boyutlarında desteklemek ve dönüşümlerine hizmet etmek amacıyla kurulmuş bir sosyal girişimciliktir.”

MİSYONUMUZ NEDİR?

 

 • Sürdürülebilirliğin iş dünyasında bilinirliğini arttırmak
 •  Sürdürülebilirliğin doğru tanımı ile yaygınlaşmasına önayak olmak
 • Organizasyonların sürdülebilirliği iş yapış şekillerinin içine almalarına yardımcı olmak

 

 

stock-photo-global-development-and-the-green-economy-as-a-business-concept-with-a-map-of-the-world-made-of-an-138396116 (1) NEYE İNANIYORUZ? 
Sürdürülebilirlik uğraşısının karmaşık, zorlayıcı olduğu kadar doğru uygulandığında her türlü kurumsal, akademik, kamu veya kar amacı gütmeyen yapı için fayda getirmektedir. Bu değişimde iş dünyasının rolü çok kritiktir ve yeni toplum normlarının ve ekonomik tanımların oluşmasında belirleyici olacaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NEDİR?

İşe gelenekselden farklı bir bakış şekli:

Sadece kar sağlamaktan öte bir iş amacı gerektirir

Yaratıcı iş modellerinin geliştirilmesine dayalıdır

Yeni bir ekonomik vizyon:

Toplumların refah düzeyinin GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) ile ölçülenden farklı olabileceğine dikkat çeker

Geleneksel doğrusal (lineer) ekonomi tanımı yerine döngüsel ekonomi tanımına bakar

Farklı Liderlik:

 Şeffaflığa inanan, güven oluşturan liderlik değerleri

 

Sürdürülebilirliğe bağlı ve bunu bütünsel olarak uygulayabilen liderlik modeli

İşbirlikteliklerinin Gücü

Uzmanlaşmanın önde olduğu ekosistemler

İş, Sivil Toplum, Hükümet / Kanun Yapıcı, Akademi birlikteliği

Küresel ve yerel

Çeşitlilik – Kadın ve Genç Becerileri

Kadınların doğal gelen beslemek güdülerinin iş üretiminde kullanılması

Gençlerin dünyayı dönüştürme kapasitelerinden yararlanılması

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NE DEĞİLDİR?

İş modeli; sadece güzel günlerde kullanılan

Hayırseverlik

Büyüme ve karlılık odağı; bedeli ne olursa olsun

Politikalar;çevre, toplum, ekonomi adına yapılan kısıtlı düzenlemeleri içeren

Temalar; fikri sadece kaynak verimliliği etrafında olan

surdurulebilir

Fikirsel Liderlik

Sürdürülebilirlik tanımı, bugünün ihtiyaçlarının, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yetkinliklerini yok etmeden giderilmesini sağlayan gelişmedir. (UN Brundtland Commission, 1987)

‘Sürdürülebilir Kalkınma’ kavramı, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından ‘Ortak Geleceğimiz’ adıyla da benimsenen, Norveç’in ilk kadın Başbakanı Gro Harlem Brundtland tarafından hazırlanan ‘Brundtland Raporu’nun oluşturulması ve 1987 senesinde üye devletler tarafından benimsenmesiyle kullanılmaya başlanmıştır. Bu sürdürülebilirlik tanımının altında, çevresel, sosyal katılımcı ve ekonomik olmak üzere üç alt başlık bulunmaktadır. Alternatif olarak, günümüzde, çevresel, sosyal ve yönetişimsel (ESG – environmental, social, governance) tanımları da kullanılan alt başlıklardır. Bu bize sürdürülebilirlik etrafındaki tanımların henüz net oluşmadığını, yöntem ve hedeflerinin yoruma açık olduğunu göstermektedir.

Burada bizim benimsediğimiz tanımımızla sürdürülebilirlik, hala gelişmekte olan bir kavram olmakla birlikte,  insan hayatının kalitesini iyileştirmek hedefini, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutta birleştirerek, bunu tüm özel, kamu, sivil toplum faaliyetlerinin odağına yerleştirmektir.

Bu tanım kurumlar tarafından çok geniş ve hatta karmaşık bulunabilmektedir. Bununla birlikte, doğru tanımları ile açıklandığında ve yapılacaklar net bir şekilde ortaya konulduğunda, biz tüm kurumların sürdürülebilirlik konusunda adım atmaya niyetli olacaklarını düşünüyoruz.

Sustineo Istanbul’un amacı, kurumların (özel, kamu, kar amacı gütmeyen, ..), soyut sürdürülebilirlik kavramını, somut hareket planlarına dönüştürmesine ve uygulamaya almasına yönelik hizmetlere liderlik etmektir.

Bunu, liderleri sürdürülebilirlik konusunda bilgilendirerek, karar almalarına yönelik bulgularımızı koyarak  ve konuyu yönetim operasyonlarının merkezine almalarına destek vererek yapmaktayız.

 

Sustineo Istanbul olarak biz bunu nasıl yapıyoruz?

En basit tanımıyla, sürdürülebilirlik kavramı etrafında karar yapısını destekleyici iş zekasını oluşturuyoruz; ‘sürdürülebilirlik planı’nın oluşturulmasını sağlıyoruz; bütünsel olarak ve kesintisiz bir uygulama için değişim ve dönüşüm desteği sunuyoruz.

 

Bir başka deyişle;

 • Sadece problemlerden bahsetmek yerine, yapılan iyi örnekleri de inceleyerek  ve bunları geliştirerek, neler yapılabileceğini konuşuyoruz.
 • Her organizasyonun yapısına, sektörüne, coğrafyasına, olanak ve fırsatlarına bakarak bir tanım geliştiriyoruz.
 • Planların geliştirilmesi kadar uygulanabilir olmasına ve ‘Sürdürülebilirlik Gündemi’nin nasıl uygulanacağına yön veriyoruz
 • İş modelinin, sağlanacak faydanın sürekli olması için, düzlemsel (lineer) değil, döngüsel bir ekonomik model olması gerektiğine inanıyoruz. ‘Sürdürülebilirlik Gündemi’nde bunu sağlayacak süreç tasarımları, akışlar, ölçümlemeler oluşturulmasına bakıyoruz.
 • Yapılan herhangi bir çalışmanın dünya, toplum ve organizasyon yapısı içinde olacak faydasına odaklanarak ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını birlikte değerlendiriyoruz. (‘Triple Bottom Line -Üçlü Alt Çizgi’ felsefesi)
 • Sürdürülebilir bir organizasyonun bilgi, inovasyon ve değerlere bağlı liderlik anlayışı altında mümkün olduğuna inanıyoruz.

 

Sürdürülebilirlik gündeminin kurumlar  için bir varış noktası yerine, bir yolculuk olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla bu yolculuğa erken başlayanların oluşturdukları örnekler, diğer organizasyonların konuyu daha iyi anlayabilmeleri ve de kendi örneklerini yaratmak için esinlenmeleri açısından önemlidir.

Sustineo Istanbul olarak hedefimizi, bu sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda kurumları,  dünyadaki diğer uygun ve uygulanabilir örnekler ile fırsatları gündemlerine getirerek onları bilgilendirmek, esinlendirmek ve geçişlerini desteklemek doğrultusunda hizmetler yaratmak olarak koyuyoruz.

NEDEN BİZ?

Sustineo Istanbul olarak bizi ayrıştıran şeyler;

 • Farklı ve çeşitli kurumsal ve organizasyonel kültürlerden gelen özgeçmişimiz
 • İş hayatında değişik roller üstlenerek edindiğimiz tecrübelerimiz
 • Uzmanlıklarımız ve bunlarla geçmişte yakaladığımız başarılar
 • Sivil toplum organizasyonlarında uzun dönemli liderlikliğimiz, gönüllü katkılarımız
 • Daha yaratıcı ve etkin iş yöntemleri öğrenmek ve uygulamak konusunda istekliliğimiz
 • Farklı uzmanlık alanlarında başarılı kişilerle beraber çalışmalarımız
 • Değerlerimiz
 • Sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığımız

Hakkımızda

member image

DİLEK BİL

Kurucu Ortak

A.B.D’de Northport High School’da lise eğitimin tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini Uluslararası Finans ve Uluslararasi Pazarlama uzerine yapti. University of North Texas’da BBA derecesini alarak Türkiye’ye döndü ve dönüşüm içindeki bankacılık sisteminde çalışmaya başladı.

Ocak 1985 ve Eylül 1993 yılları arasında, American Express Bank ,Koç-Amerikan Bank, BNP-AK-Dresdner ve Societe Generale’de süren bankacılık kariyeri sırasında çeşitli uluslarası bankacılık eğitim, seminer, konferanslarına katıldı.

 

İş hayatına, bankacılık kariyerine Eylül 1993 de oğlu Ömer Fuad’ın doğumu için ara verdi.

Dilek Bil’in girişimcilik yılları Kangaroo İletişim ve Danışmanlık şirketini kurarak başladı. 1994-2013 yılları arasında bir çok ulusal ve uluslararası markaya yaratıcı reklam ve stratejik marka iletişimi konusunda hizmet veren Kangaroo’yu yönetti.

1995 yılında Kangaroo Trade’i kurdu ve 2002’ye kadar Türkiye pazarında büyük şarap markalarını temsil etti ve ithalat gerçekleştirdi.

Dilek Bil , 2000 yılındaki krizden sonra Türkiye’nin yeniden yapılanırken hedeflediği AB üyeliği için sosyal olarak ne kadar asimetrik durumda olduğunu gözlemledi. İlgisini yoğunlaştırdı. KAGİDER üyeliğinin ardından yönetimde oldu, başkan yardımcılığı daha sonra da başkanlığını yaptı.
Dilek Bil bu dönemde de özellikle cinsel ayrımcılığın ekonomide yarattığı boşluk, kadınların eğitim sorunu gibi Türkiye’de gelecek nesilleri de tehdit eden sorunların uluslararası platformlardan destek alınarak gündeme alınmasını ve çözümlenmesini sağlayıcı kongreler, toplantılar ve müzakereler yaptı.

Çözümleri sürdürülebilirlik ve sosyal sorumlulukla yönetişim içinde değerlendirdi.

Dilek Bil, finansal okuryazar bir Türkiye için ekosistem yaratmak üzere kurulan Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği’nin kuruluşunda yer almış ve halen Başkan Yardımcılığını yapmaktadır.

Dilek Bil, dünyada sürdürülebilirliğin ve etik markalaşmanın global bir kabule geçtiği dönemde, Türkiye’de de sürdürülebilirliğin kurumsal yönetimin asli parçası olmasını temellendirmek ve etik marka kavramını yaygınlaştırmak amacıyla bir TV programı düşleyip kurguladı. ‘Dilek Bil ile , Sürsün bu Dünya!’ için CNBC–e ile işbirliği yaptı. Finans Café kuşağında konuyu değişik boyutlarda, sürdürülebilir kurumsal sorumluluğun iyi uygulayıcıları ile tartışıyor.

Dilek Bil, DEİK –Türk-İngiliz İş Konseyi Icra Kurulu üyeliği sırasında iki ülkenin ticari,kültürel, sosyal işbirliklerinin çoğalması icin ‘Grow with Turkey’ , İngiltere ve Türkiye’nin Dışişleri Bakanları seviyesinde bir araya gelerek iki ülke için ortak projeler yaratmak ve stratejik yaklaşımların tartışılmasına yönelik ‘Tatlı Dil Forumu’ nu koordine etti.

Dilek Bil, lezzetlerin biraraya gelmesinde, sunumunda ve şarap tadımında bir amatörün olabileceği kadar profesyonelce uzmanlaşmıştır. Chaine des Rotisseurs, Accademia Italiana della Cucina da üye ve yönetim kurulu üyelikleri vardir. 25 yıllık Şarap Dostları Derneği’nin kurucularından ve yönetim kurulu üyelerindendir.

Dilek Bil, Faruk Bil ile evli, Ömer Fuad’ın annesidir.

dilek@sustineoistanbul.com

member image

GULİN YUCEL

Kurucu Ortak

Gülin Yücel Amerikan Robert Lisesi’ni 1988’de, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü 1992 senesinde bitirdikten sonra, 1993-194 İngilitere Londra’daki CASS, City üniversitesi’ne devam ederik M.B.A. (Uluslararası İşletme uzmanlıklı) derecesini almaya hak kazanmıştır. Türkiye’ye dönmesini takiben IBM şirketinde çalışmaya başlamış ve 19 sene boyunca burada çalışmıştır. IBM’deki çalışma hayatına genel sektör bünyesinde Müşteri Yönetimi yaparak başlayan Gülin bu sayede başta perakende, sigorta, üretim, bankacılık olmak üzere farklı sektör bilgi ve becerisi geliştirme olanağı bulmuştur. Bunun devamında Bölge Hizmetler Yöneticisi Yöneticisi görevine atanmış ve büyük müşterilerde iş danışmanlığı, e-iş, CRM, ERP ve diğer büyük ölçekli otomasyon projesinin geliştirilmesinde çalışmıştır. 2003 senesinde IBM Küresel Hizmetler Bölümü’ne İş Geliştirme Yöneticisi olarak atanan Gülin, burada ekibiyle beraber Türkiye’de Dış Kaynak Hizmetleri’nin yapılandırılması ve genişletilmesinde çalışmıştır. İşin büyümesini takiben, Dış Kaynak Hizmetleri Ülke Yöneticisi rolünü üstlenmiş ve 2009’a kadar bu görevini başarıyla yürütmüştür.

2009-2011 yılları arası on sekiz aylık dönemde IBM’deki görevine ‘sabbatical’ izni alarak ara veren Gülin, bu dönemde hem farklı alanda müşteriler için serbest iş danışmanlığı yapmış hem de sivil toplum içinde ,KAGİDER (Kadın Girişimciler Derneği) bünyesinde proje yöneticiliği yapmıştır. Bu projelerden bazıları Özyeğin Üniversitesi ile yürütülen Goldman Sachs ‘10bin Kadın’ Projesi, IFC ile yapılan ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ Projesi, ABD Dış İlişkiler Bakanlığı ile yapılan ‘Geleceğe Yatırım Yapın’ Projesi ve Dünya Bankası ile yapılan ‘Fırsat Eşitliği’ Projesi sayılabilir.

Gülin Yücel, IBM’e 2011-2012 döneminde izin sonrası geri dönüşünde, IBM Inside Sales ve Online Commerce Müdürü olarak, yedi farklı IBM iş kolunun hizmet ve ürünlerinin, IBM’in özellikle orta ölçekli müşterilerine sunulmasını yönetmenin yanısıra, IBM’in büyük ölçekli müşterileri ile B2B ticaretinin geliştirilmesinde rol oynamıştır.

Gülin Yücel, sonrasında Pronet Şirketi’ne Genel Müdür olarak geçiş yapmıştır. 1500 üzeri çalışanı ve 150,000 üzeri müşterisi ile Türkiye’nin elektronik güvenlik alanında lideri olan Pronet’te, kendisine atanan yönetimsel sorumluluklarının yanısıra, şirketin uzun vadeye yayılan değişim planını da yönetmiştir. Bu görevinde Gülin ayrıca, Avrupa’nın 1977’den beri faaliyet gösteren ve €100 milyon üzeri fonuyla ve 7 büyük şehirdeki ofisiyle (Guernsey, London, Frankfurt, Paris, Milan, Luxembourg ve Hong Kong) en büyük fonlarından biri olan Cinven ile, Pronet’in büyük hissedarı olması sebebiyle çalışma olanağı bulmuş ve bu sayede geleneksek ve yabancı yatırımcılarla olan ortaklık yapılarındaki işleyiş konusunda tecrübe edinme fırsatı edinmiştir.

Gülin Yücel, Sustineo Istanbul’da ortak olmanın yanısıra, Brika Yapı A.Ş.’nin ortağı, Tadım A.Ş.’nın Yönetim Kurulu üyesi; Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü yüksek lisans programlarında öğretim görevlisi ; Kagider’in (Kadın Girişimciler Derneği) aktif bir üyesi ve Keiretsu Forum Melek Yatırımcı ağının üyesidir.

 gulin@sustineoistanbul.com

 

member image

PELİN YENİGUN-DİLEK

Kurucu Ortak

Pelin Yenigün-Dilek 1991 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi ve 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesinde ekonomi lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kent Üniversitesi-Canterbury İngiltere’de Kalkınma Ekonomisi lisansüstü programını bitirdi. Birleşmiş Milletler’in bir kuruluşu olan UNIDO-Viyana’daki stajyerliğinden sonra, 1997-2003 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Global Menkul Değerler’de ekonomist olarak çalıştı. 2004 yılında Leuven Katolik Üniversitesi – Belçika’dan Uluslararası İş Ekonomisi konulu ikinci bir lisansüstü derecesini tamamladı. 2013 yılına kadar Garanti Bankası’nda baş ekonomist olarak görev yaptı.

Ekonomist olarak çalıştığı kurumlarda, Pelin Türkiye üzerine makroekonomik araştırmaları yürütmek ve denetlemek görevlerinden sorumluydu. Çalıştığı kurumların ekonomik görüşlerini banka dışındaki kurumlara ve yabancı yatırımcılara anlattı. Türkiye üzerine uzun dönemli makroekonomik tahminleme çalışmaları yaparken, yurtiçi ve yurtdışı makroekonomik görünümü yansıtan sunumlarla kurumsal müşterilerle ilişkilerin devamlılığına yardımcı oldu. Banka-içi makroekonomik eğitim seminerleri verdi.

Uluslararası konferanslara konuşmacı olarak katıldı: EBRD Yıllık Toplantısı 2009, Euromoney The Global Borrowers Investor Forum 2010, 2011, 2012, 5. Türkiye Enerji ve Altyapı Konferansı, Kagider Geleceğin Kadın Liderleri Projesi 2010, 2011, 2012, 2013. Çalıştığı kurumlar için yazdığı raporların yanı sıra, TESEV’den ‘Sivil Toplum Bütçeyi İzliyor 2006’ adlı raporu bulunmaktadır.

Sustineo Istanbul’daki ortaklığının yanı sıra, Pelin Türkiye ekonomisi üzerine yurtiçi kurumsallara ve yabancı yatırımcılara danışmanlık hizmeti vermektedir. Kurumsallar için makroekonomik gelişmelerin ve verilerin sektör/şirket bilançoları üzerine etkisini incelerken, yabancı yatırımcılar için stratejik öngörü sunum ve raporları hazırlamaktadır. Pelin, ayrıca sivil toplum kuruluşları için ekonomik araştırma raporları yazmaktadır.

Türkiye’nin kalkınmasındaki uzun vadeli gelişmeleri inceleyen LongViewTurkey.com adlı sitesinin kurucusu ve yazarıdır.

Bunların yanı sıra, Pelin sürdürülebilirlik esaslarına paralleliği dolayısıyla permakültüre dayalı tarımın savunucusu ve uygulayıcısıdır. Türkiye’nin ilk yavaş şehri olan Seferihisar yakınlarında permakültür prensipleriyle tarım yapmaya çalışmaktadır.

pelin@sustineoistanbul.com

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s