Doğru İşler; Doğru Çalışanlar ile Mümkün…

Bir önceki yazım, “mutlu çalışanlar için 10 öneri” idi,bu gün de doğru işler ve başarı için doğru çalışan ekiplerin ne kadar önemli olduğunu anlatan kobitek.com’un güzel bir değerlendirme, yazısını paylaşıyorum.Sevgiler, sevgiler…

İşletmelerin, kuruluş aşamalarından itibaren en büyük savaşı ayakta kalmak; ilerleyen dönemlerde ise kalite, verimlilik, ürün, müşteri ve diğer pazar dengelerini gözeterek sürdürülebilir bir başarı sağlayabilmektir.

120405-çalışanlar.hlarge

Pazarda uygun bir yer edinirken, kurumsallaşma ve markalaşma süreci ile büyümeyi kovalarlar.

Hemen her işletme için benzer döngülerden oluşan ilerleme sürecinde, atlanan en önemli konu doğru çalışma arkadaşlarının sağlanmasıdır. Pek çok işletme sahibi ve/veya yöneticisi, günde onlarca karar verir, en hızlı şekilde uygulamaya alır ancak çalışma ekiplerinde sağlanması gereken sinerji hep atlanır.

İster yaşam savaşı veren yapıları isterse de büyüme baharında yeni çalışan sözleşmeleri dosyalara sığmayan şirketleri düşünün… Durum hep aynıdır. Çalışma yapısındaki sorunları ve dengesizlikleri süreç içinde fark etmek neredeyse imkansızdır. Çoğunlukla yanlış seçimler yapıldığı, sonuca yansıyan vahamet ile anlaşılır. Tecrübe hanesine (+1) olarak yansısa da , insan kaynakları bakımından sağlıklı bir kurumsallaşma henüz sağlanmadığı için, skoru burada tutmak da imkansız olan diğer bir durumdur.

Bu konuda çözüm üretmek için yapılması gereken temel adımlar vardır. Aksine bir insan kaynakları uzmanı alıp; kurum kültürünü O’na anlatarak, sonrası için doğru işgücü teminini sağlamasını beklemek de yapılagelen yanlışlar arasında ilk sırada gelmektedir. Bilhassa, aile şirketi kabuğundan kurtulmayı düşünen firmaların toplantı odaları bunun şahididir.

Oysa, öncelikle karşılıklı güvene dayanan, yenilikçiliği ödüllendiren, takım çalışmasını destekleyen, süreç yönetimi organizasyonları niteliğinde, hızlı ve dinamik bir çalışma iklimi yaratılmalıdır. Ancak bu şekilde doğru insan kaynağı ana organizasyon içinde kendine sağlıklı bir yer bulabilir. Bunun yanında, değerli ve nitelikli çalışanların, organizasyonlardaki iklim problemi yüzünden başarısız çalışma deneyimleri yaşadığı da sıkça görülmektedir.

İkinci olarak, gerçek sözleşmeler ve üzerine düşünülmüş, tabanlı bir oryantasyon programı hazırlanmalıdır. Orta düzey yönetim kademelerinden başlanarak, destek personeline kadar hemen herkes bu süreçten geçirilmelidir. İşlevsel bir oryantasyon programı hazırlamak için yapılması gerekenleri de ilerleyen yazılarımızda ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Bu süreçte, yeni mesai arkadaşına kurumsal vizyonu, iletişim kültürünü, disiplinler arası yaklaşıma uygun olarak doğrudan ya da dolaylı diğer aktarımları en iyi şekilde yapmak ise ortam çalışanlarının birinci görevi olmalıdır. Bu seviyeye ulaşmak ancak ve ancak şirket sahibinin ve/veya üst düzey yöneticilerin sayesinde gerçekleşebilir. Uzun süreli gözlem, paylaşım ve iletişim gerektiren süreçlerdir.

Bu aşamada, iç girişimcileri(intrapreneur) hoş karşılayan ve destekleyen, ayrıca yeni çalışanların adaptasyon sürecini sağlıklı bir şekilde yumuşatan bir iklim ve başlangıç prosedürü oluşturmuş oluyoruz. Sonrasında göz önüne alınması gereken unsurlar ise tepe yönetimden çıkarak, bölüm yöneticileri ve ara kadrolara düşen görevlerden oluşmaktadır. Basitçe iki ana başlıkta inceleyebiliriz. “Doğru Delegasyon & Görev Paylaşımı” ve “Motivasyon”…

Burada “takım(ekip)” denen olgudan bahsetmek gerekir. Takım; ancak çalışmaları, nitelikleri, felsefeleri ve paylaşımları birbirlerini tamamlayan insan kaynaklarından oluşturulduğunda sistemli ve sonuç odaklı sayılabilecek görev birimleridir. Çalışanlar asla tek bir özelliklerine göre ya da tamamen anlaşabilme düzeylerinin el verdiği ölçüde takımlar içinde yer almaz, almamalıdır. Her takımın bilgi, üretim, iletişim süreçleri farklıdır. Aynı olma olasılığı, iki insanın aynı olma olasılığı kadar azdır.

Buradan hareketle, en önemli pozisyonların takım liderliği görevini üstlenen yöneticiler olduğunu bilmeliyiz. Çünkü iki asıl başlığımızın da süreç sahibi bu kadrolardır.

Bir takım, departman, grup ya da proje yöneticisinin; tüm yetkinlikleri dikkate alarak görev paylaşımı yapması ve işleri bu ölçüde delege etmesi beklenir. Yetkinliği de bilgi, yetenek, motivasyon ve kişiliğin toplamı olarak düşünebiliriz. Bunun dışında, yöneticiden yürütücü kimliğinin(şapkasının) yanında; geliştirici, bütünleşmiş, olumlu-otoriter ve etkili-adanmış olmasını da bekleriz. Burada uygulanacak kuramların ve standartların her çalışan ve her alt düzey için fırsat eşitliğinde sunulması gerekmektedir. Bu da motivasyonel gelişimin birinci şartı niteliğindedir.

Ayrıca, şunu belirtmek doğru olacak ki; ihtiyaç duyulan insan kaynağının sorumluluk ve yetki düzeyi arttıkça, seçimi ve işe alımı da aynı ölçüde zorlaşacaktır.

Unutmayalım, doğru işleri yapmak işleri doğru yapmaktan daha önemlidir. Doğru işler ise ancak ve ancak doğru çalışanlar ile mümkündür.

Mutlu Çalışan İçin 10 Öneri…

Başarılı ekip çalışmaların da  en önemli nokta; çalışanların  mutluluğu. O zaman ekipler başarılı oluyor, şirketler de hedeflerine daha  kolay ulaşıyorlar. Aşağıda mutlu çalışanlarınız olması için 10 güzel öneri var. Kariyer Net’den İyi okumalar, sevgiler…

00

Eskiden çalışanları mutlu etmek için maddi imkanların önemli olduğu düşünülürdü. Ancak günümüzün çalışanlarını mutlu kılan sadece ücret değil. Uzmanlar bu noktada 10 temel unsurdan bahsediyor. Bunların çoğunu gerçekleştirmek için ise bilgi teknolojilerinden yardım almak işleri kolaylaştırıyor.

Tercih edilen şirket olmak, her insan kaynağı yöneticisinin hayali. İşverenler de çalışanlarının iş yerinde mutlu olmasının, onların verimliliğini ve performanslarını artıracaklarına inanıyor. En yetenekli kişileri şirket kadrosuna alabilmek ve onların performansını sürekli artırmak adına yapılan uygulamalarda mutlu çalışan işleri çok kolaylaştırıyor. Ancak onları mutlu edecek şeyin ne olduğu konusunda zorlanıyorlar. Az iş çok maaş, mutlu eder gibi gözükse de karlılık ve toplam maliyet açısından bu model çok sürdürülebilir gözükmüyor. Bu konuyu detaylı analiz eden ve mutlu çalışanların olduğu firmalardaki özellikleri inceleyen uzmanlar 10 maddelik bir reçete öneriyor.

Fikirlerinin Dinleniyor Olması
Çalışanlar, şirketlerinin performansını iyileştirebilecek fikirlerinin dinlenmesini, görüşlerinin üst yönetimle paylaşılmasını istiyor. Bu fırsatı verebilmenin en iyi yolu, şirket içi bilgi ağında bir sayfa tasarlayıp çalışanların bu sayfada fikirlerini paylaşmalarını sağlamak olabilir. Bu fikirler daha sonra üst yönetim ekibinin değerlendirmesine tabi tutularak uygun görülenler devreye alınabilir. Devreye alınan uygulamalar, çalışanlarda büyük bir motivasyon yaratacaktır.

Bir Amaç İçin Çalışmak
Çalışanlar artık bir amaç için çalışmak istiyor.  Üst yönetimin şirketin geleceği için belirlediği hedeflerin ne olduğunu ve kendi yaptıkları işin bu hedefin neresinde durduğunu bilmek istiyor. Kurumsal Hedef Planlamasını yapmak ve her bireyin emeğinin kurum içinde hangi hedefe ulaşılmasında yardımcı olduğunun gösterilmesi bağlılığı artırıyor. Bu konuda bilgi teknolojilerinin sunduğu pek çok yazılım var ancak mevcut yazılımlara yapılacak eklemelerle de bu konu hemen devreye alınabilir.

Objektif Performans Takibi
Kurumsal hedeflere ulaşmak için her bireyin ulaşması gereken kendi iç hedeflerini, ölçülebilir hale getirilip, sayısal hedef olarak kendileri ile paylaşılması da oldukça önemli faktörlerden biri. Bu performans seviyesine ulaşmak için yapılması gerekenler konusunda yol gösterilmesi ve kendi performansının objektif olarak ölçülmesi motivasyonu artırıyor. Bu konuda,  kurumsal kaynak planlaması yazılımları, bu yazılımın dışında kalan süreçleri takip etmek için iş süreci yönetim yazılımları ve bu bilgileri analiz etmenizi sağlayacak raporlama araçları, bilgi teknolojilerinin size sunabileceği araçlar. Bu araçlar çalışanlarınızın performansını tartışmaya açık olmayacak ve güvenilir bir şekilde ölçmenizi sağlayacaktır. Tüm kritik iş süreçlerini tek bir veritabanı ve uygulamada tutabildiğiniz sürece, verilerin doğruluğu ve objektifliğine olan inanç artacaktır.

Daha Fazla Yetki
Çalışanlar yetkinlikleri arttıkça, daha fazla yetkiye sahip olmak, daha fazla konuyu kendi karar verme yetkileri içinde gerçekleştirmek ister. Yöneticiler çalışanlarına ara dönemlerde hangi konularda daha fazla yetki sahibi olmasını istediğini sorarak, kontrol edilebilir şekilde yetki devri yapabilir. Burada kontrol edilebilir olmak çok önemlidir. Çalışanlarınıza verdiğiniz yetkileri nasıl kullandığını gösteren raporlamalara ihtiyaç vardır. Bu raporlar çalışanın da kendini kontrol etmesini sağlayacaktır. Özellikle yetki devrinin ilk dönemlerinde bu tür kontroller geçiş sürecini kolaylaştıracaktır.

 

Özerklik 
Çalışanlar, kendileri için en verimli çalışma metodunu kendilerinin bulmasını istiyor. Her bireyin tarzı farklı ve alıştıkları tarza göre çalışmak bireysel verimliliğe büyük katkı sağlıyor. Eğer çok katı mühendislik kurallarına göre hareket edilmesi gereken üretim hatlarında çalışılmıyorsa, beyaz yaka çalışanlarınız için, bireysel tarzlarını geliştirmelerine ve ona uygun çalışabilmelerine destek olmak gerekiyor. Örneğin kişiselleştirilebilir yazılımları tercih edin, çalışanlarınızın sıklıkla kullandığı verimlilik araçlarını kurumsal yazılımlarınızla entegre etmeye çalışın. Böylece çalışanlarınız önlerinde birden fazla alternatif bulsun ve kendileri için en uygununu seçebilsin.

EsneklikÇalışanlar, özellikle genç kuşak katı kurallardan çok hoşlanmıyor. Eğer şirketiniz için esnek çalışma saatleri uygulamak mümkünse bunu mutlaka devreye almalısınız. Belli bir kesim için, esnek çalışma saati aldıkları maaştan daha önemli olabiliyor. Çalışma saatlerinde sağlanan esneklik nedeni ile daha düşük maaşlı şirketlere geçen yetenekli gençlerin sayısı artmakta.  Her yerden ve istenildiği zaman ulaşılabilecek alt yapılar kurarak, çalışanlarınızın hem esnek hem verimli olmalarını sağlayabilirsiniz. Özellikle bulut bilişime geçiş sonrası, istenilen her bilginin ulaşılabilir olma ihtimali çok daha fazla artacak. Bulut bilişim sizin daha esnek çalışma zamanı ve ortamı sunmanızı kolaylaştıracak.

İlgi
Çalışanlar her ne kadar daha fazla yetki ve özerklik istese de bu yöneticileri tarafından ilgi ve geribildirim beklemedikleri anlamına gelmez. Her çalışan ile en azından iki haftada bir, işlerin nasıl gittiğine dair bir iki dakikada olsa görüşme yapılması çok yararlı olacaktır. Bu konuda yöneticilerin kendi ajandalarına tekrar eden bir toplantı koyup, kullandıkları zaman yönetimi programından hatırlatmaları almaları, bu hassas konuda atlama yapmalarını engelleyecektir.

Açık Sözlülük
Çalışanlar kendi fikirleri ve performansları hakkında açık sözlü bir biçimde bilgi paylaşılmasını istiyor. Fikirleri ya da performanslarını değerlendirirken mümkün olduğunca doğruyu, olduğu gibi duymak istiyorlar. Burada yöneticilere çok iş düşüyor. Çalışanları hakkında düşünmek için kendilerine vakit yaratmalı, yaşanan durumları geçmiş örneklerle ele almalı ve ne olursa olsun doğruları söylemeli. Bu tür görüşmelere dair insan kaynakları yazılımlarında bir doküman yaratmak, tüm notları saklamak önemli. . Özellikle burada veri toplanmaya başlayınca, ileride direk bu veritabanı üzerinden örnekler vererek, çalışan gözünde açık sözlülüğünü ispat edebilir. Eğer veritabanlarında geçmişe ait bilgiler eşliğinde çalışana önerilerinin ya da performansının değerlendirmesi sunulabilirse, bu her iki taraf içinde büyük kolaylık sağlayacaktır.

Şeffaflık
Çalışanlar şirketlerinin finansal ve operasyonel durumu ile ilgili bilgilendirmeler de dahil olmak üzere çalıştıkları kurum hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu bilgileri şirketin iç bilgi ağından ulaşılabilir hale getirmek, çalışanların merak ettiği soruları sormalarına izin vermek ve şirket gizliliğine aykırı olmayan tüm sorulara cevap vermek bu şeffaflığı sağlayacaktır. Hatta bu tür bir şeffaflık, çalışanlarda kader birliği duygusunun da gelişimini hızlandıracaktır.

Ücretlendirme
Çoğu firma tarafından öngörülen baz maaş + performansa göre prim sistemi denkleminde toplamda elde edilecek gelirden ziyade, temel ihtiyaçlar olan yiyecek, sağlık ve çocuklarının eğitimini sağlayabilecek bir baz maaş garantisi çok daha cazip. İşverenlerin çalışanlarındaki geçim kaygısını yok ettikten sonra, toplamda şirketin finansal gücünü ve rekabet avantajını yok etmeyecek seviyelerde performansa dayalı prim vermesi gerektiğini tavsiye ediyor.  Bu sayede çalışan sadakati ve mutluluğunu çok daha fazla artarak, çalışan performansı da yükseliyor.

Haldun Taner 100.Yılnda…

Bazen  çok gitmek istediğiniz bir yere, bir aksilik çıkar ve  gidemeyebilirsiniz, Haldun Taner’in doğumunun 100.yılını anma gecesi böyle oldu. Biz çok değerli sanatçı Haldun Taner’in son yıllarında yaşadığı, şimdi de eşi Demet hanımın oturduğu apartmanda oturuyoruz. Demet hanım da apartmana taşındığımızda tanıştığımız ilk ve çok sevdiğimiz  komşumuz. Çok olmak istediğimiz bu gece de bulunamadık ama, çıkan haberleri okuyunca sizlerle paylaşayım istedim. Haldun Taner’in en sevdiğim sanatçılar tarafından yapılan kutlamalarının çok güzel olduğu kesin. Sizler de katılmadıysanız, beğenerek okuyacağınızdan eminim. Sevgiler, sevgiler…Aşağıda Kadıköy Belediyesinin ilgili haberi….

Tiyatro ve edebiyat dünyasının usta isimlerinden Haldun Taner doğumunun 100. Yılında Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. Gecenin en güzel süprizlerinden biri uzun süre sonra ilk kez birlikte sahneye çıkan Zeki Alasya ve Metin Akpınar oldu.

DSC_4533

16 Mart Pazartesi Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma etkinliğine sanat ve edebiyat dünyasının usta isimleri ve çok sayıda Kadıköylü katıldı.

Kurgusunu ve metnini Gazeteci yazar Zeynep Oral‘ın hazırladığı gecenin sunumunu yazar tiyatro sanatçısı Orhan Alkaya ile birlikte yaptı.

Haldun Taner’in anılarından kurgulanarak hazırlanan gecede yazarın doğumu, ilk gençliği edebiyata merakı kendi anlatımlarından Orhan Alkaya ve Zeynep Oral tarafından seslendirildi.

İlk olarak Cüneyt Türel‘in sesinden Haldun Taner’in anlatıldığı video gösterimiyle başlayan gecede yazarın edebiyatçı kişiliği Doğan Hızlan, Selçuk Erez, Emre Kongar ve Üstün Akmen tarafından anlatıldı.

Doğan Hızlan’ın başka bir program dolayısıyla katılamadığı gecede, Haldun Taner ile ilgili mesajı okundu. Hızlan mesajında Taner’i şu sözlerle anlattı: Gülünçle ince mizah arasındaki kıvamı bulan kişiydi. İyi yazarlar sık sık okunmalı hem edebiyat bilincimizi geliştirirler hem de insanlığımızı”

“HALDUN TANER EYLEMCİYDİ”

Hızlan’ın mesajının ardından sahneye çıkan Selçuk Erez, Taner aynı zamanda iyi bir eylemciydi. Gezi hadiselerinde genç aktivistler gibi devran dönecek AKP halka hesap verecek deyip Recep Tayyip Erdoğan’ı kızdıran aktivistlerden değildi ama kendi zamanındaki Erdoğan’ları kızdıran aktivistlerdendi.” dedi.

Üstün Akmen ise usta yazarın tiyatro oyunlarını hatırlatarak, Haldun Taner’in toplumcu bir yazar olduğuna, eserleriyle toplumun sorunlarına dikkat çektiğini ifade etti.

Taner’i anlatan bir başka isimse Emre Kongar’dı. Kongar Taner’le ilgili anılarını anlatarak ulusalla evrenseli birleştiren sanatsal kişiliği önünde saygıyla eğiliyorum dedi.

Gecenin devamında oyuncu Levent Üzümcü’nün yazarın “Konçinalar” öyküsünden okuduğu bölüm büyük beğeni topladı.

Üzümcü’nün ardından Serap Yağız ve Taner Öngür, Çiğdem Erken’in piyanosu eşliğinde Taner’in unutulmaz eseri Keşanlı Ali Destanı’nından Sinekli Dağ’ı seslendirdi.

“MERTLİKTEN SÖVER İNSAN”

Yazar’ın Üç Ağalar eserinin de seslendirildiği gecede Keşanlı Ali Destanı’nın en sevilen bölümlerinden “Mertlik Belası” da Kıvanç Uğraşbul yorumuyla seslendirildi.

“Nota olsa Do, renk olsa Nar rengi” diye anlattığı Keşanlı Ali Destanı’nın Zarife’si Gülriz Sururi “Şamama” videosu ardından Zilli Zarife’den “Biz Dünyaya Lazımız” şarkısı ile gecenin konuğu oldu.

Orhan Alkaya‘nın Taner’in müziğe olan ilgisi ve sevgisini ifade ettiği gecede Cihat Aşkın‘ın kemanı ve Mehru Ensari‘nin piyanosu eşliğinde ezgiler gecenin konuğu oldu.

Keşanlı Ali Destanı’ndan sonra Haldun Taner’in 1966 yılında kaleme ve halen güncelliğini koruyan “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyunundan bir bölüm Ali Erdoğan tarafından sahnelendi.

Gecenin bir başka sürprizi ise uzun süredir aynı sahnede görülmeye. Zeki Alasya ve Metin Akpınar ikilisi oldu. Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nun eşsiz ikilisi Zeki Alasya ve Metin Akpınar Türkiye’de kabare tiyatrosunun kurucusu, ilk yazarı, ilk uygulayıcısı Haldun Taner için sahneye çıktı.“HALDUN BEY BİZİ SİZE HEDİYE ETTİ”

Kendilerine başarılarının sırrının sorulduğunu anlatan Zeki Alasya “biz şans diyoruz Haldun Taner gibi bir anıt adamla tiyatro yapıyorsanız başarınızın nedeni şans değil de nedir” dedi.

Muhsin Ertuğrul’un Haldun Taner için “Türk Tiyatrosu ne zaman tık nefes olsa Haldun Taner oksijen yetiştirir” sözlerini hatırlatan Metin Akpınar Haldun bey bizi size hediye etti dedi.

ALASYA: BUGÜN BİR YAZSA DÖRT BEŞ GÜN SONRA YASAKLANIR

Haldun Taner’in mizahı, kişiliği ve eserleriyle örnek olduğunu anlatan ikiliden Metin Akpınar onun ileri görüşlülüğüyle ilgili espiler yaptı. Dönemin Kültür bakanının heykellere peştemal giydirmeye çalıştığını anlatan Akpınar “Bugün kadavraya don giydiriyorlar” dedi.

Devekuşu kaberesinden anıların anlatıldığı Zeki Alasya şöyle devam etti: “Öylesine özlüyorum ki Haldun Taner’i yeniden bir arada olsak bir oyun yazsa biz de oynasak tahmin ediyorum dört ya da beş gün sonra yasaklanır”

Haldun Taner’in eşi Demet Taner’in “Demokrasi” yazısından bir bölüm okuduğu gecede yazarın “Sersem Kocanın Kurnaz Karısı” oyunundan Selçuk Yöntem’de bir bölüm okudu.

Gecenin sonunda tüm sanatçılar ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu sahneye çıkarak Haldun Taner için 100. Yıl pastasını kesti.

Dakikalarca ayakta alkışlanan sanatçılar, Haldun Taner’i hep birlikte selamladı.

Herşeye Baştan Başlamak….

Başarısızlıklar ve Sonuçları, Kaybederken Neler Kazanıyoruz, Başarısız Olmanın Dayanılmaz Hafifliği, Zorluklar ve Başarılar…. hepsi birbiriyle içiçe. Hiçbir başarı  çok kolay kazanılmıyor. Bunu hep yazıyorum, bu gün yine yazacağım. Benim hayatımda da hem kendi yaşadığım, hem bildiğim, duyduğum çok örnekleri var. Aşağıda paylaştığım yazıyı çok beğendim.  Giresunform bu konuda çok güzel söylemleri bir araya getirmiş. Hepsi birbirinden değerli, hiç unutulmayacak cinsten, okuyun siz de seveceksiniz, sevgiler, sevgiler…

Başarısızlık ya başarma isteğini kırbaçlar yada başarma istediğini engeller.

Erkan CANTÜRK

Eğer hata yapmaktan korkarsan,işte o zaman kaybeden sen olursun….
Mina Yıldız
Sürekli denemeler (girişimler)içerisinde bulunan birisi için imkansız(yapamayacağı) hiçbir şey yoktur.
Büyük İskender
Yaşamda başarısızlık yoktur,sadece sonuçlar vardır.Sonuçlar istenirse tecrübelerle değiştirilebilir. Yetersiz istek kişiyi vasat sonuçlarla yetinmeye mahkum eder.
Adil Maviş
Kaybettiğiniz taktirde ne yapacağınızı düşünmeye başladığınız dakika zaten kaybetmişsinizdir.
George Pratt ShultzHayattaki başarısızlıkların yarısı, başkalarının başarılarından pay almaya çalışırken gerçekleşir.
Julius Augustus Hare

Herşeye baştan başlamak sizin için kötü değildir; tam tersine bu bir olanaktır.
George M. Adams

Amacınız için yeterince hırsa sahip olmadığınız sürece başarısızlıklarınız başarınızı erteler. Azimli olma alışkanlığı, başarılı olmayı alışkanlığını getirir.
Herbert Kaufman

Şunu sakın aklınızdan çıkarmayın: Hiçbir başarı ve hiçbir başarısızlık yapılanların sonuncusu olmayacaktır.
Roger Babson

Başarısız kurumlar genellikle idaresi bozuk ve iyi bir lidere sahip olmayan kurumlardır.
Warren G. Bennis

Bir insan birçok kez başarısızlığa uğrayabilir ama başkalarını suçlamaya başlamadığı sürece başarısız bir insan değildir.

Üç kere başarısız oldum” ve “Ben başarısızım” demek arasındaki farka dikkat etmelisiniz.
S.I.Hayakawa

Tanrı, insana iki taraf eklemiştir. Birinin üzerine otururuz, biri ile düşünürüz. İşte insanoğlunun başarısı bunlardan hangisini daha fazla kullandığına bağlıdır.
George R. Kirkpatrick

Hata yapmayan bir insan genellikle hiçbirşey yapmıyordur.
William Conor Magee

Başarısız olmamızda payı olan kırk milyon neden olabilir, ama bir tane bile bahane yoktur.
Rudyard Kipling

Bazı hataları erken yapmanın hayatınıza çok büyük yararları olacaktır.
Thomas Henry Huxley

Hatalarınızdan ders çıkarmak akıllıca birşeydir. Başkalarının hatalarından ders çıkarmak daha akıllıca birşeydir.

İş dünyasındaki birçok hata ya yeteneksizlik ya da dar görüşlülükten kaynaklanır. Bazen de detayların arkasındaki önemli olayları göremeyenlerin başarıları bir anda başarısızlığa dönüşür.
Philip S. Delaney

Hata yapmamak insanın elinde olan güçlerden biri değildir. Hata ve yanlışlarından geleceği aydınlatan zekice ve iyi sonuçlar çıkarmak ise öyledir.
Plutarch

Başarıya giden yolda önce başarısızlığı sollamalısınız.
Mickey Rooney

Başarısızlık yol göstericidir. İyi düşünen bir insan başarısızlıklarından çok fazla şey öğrenebilir.
John Dewey

Başarısızlığa uğramanın iki avantajı olduğunu unutmayın. İlki; eğer yanılmışsanız nelerin işe yaramadığını öğrenirsiniz. İkincisi ise; başarızlık size yeni bir başlangıç için fırsat verir.
Roger von Oech

Bilgeler hata yapmamanın bir lütuf olduğunu düşünmezler. Onlar, insanoğlunun en büyük erdeminin kendi hatalarını düzeltebilme ve kişiliğini yenileyebilme yeteneği olduğuna inanırlar.
Wang Yang-ming

Birşeyler kaybetmeden hiçbirşey kazanamayacağınız gibi, birşeyler kazanmadan da hiçbirşey kaybetmezsiniz. Eğer gönencinizi kaybettiyseniz onunla birlikte başınızdaki birçok sorun da kaybolur. Eğer onurunuzu kaybettiyseniz, artık onun baskısından kurtulmuşsunuzdur. Bırakın da hata yapın gerçekten büyük bir kayıpla karşılaşmadığınızı göreceksiniz. Hazırlıklı olanların kaybı da herzaman azdır.
Francis Quarles

İnsanlar başarısızlıklarından birşeyler öğrenir. Başarılarından ise çoğunlukla pek birşey öğrenmezler.
Harold Sydney Geneen

Yolunuza devam edin ve hata yapın. Yapabildiğiniz kadar yapın çünkü başarıyı bu yol üzerinde bulacaksınız.
Thomas John Watson

Hiçbirşey yapmamanın tek yolu hiçbirşey yapmamaktır!
Edgar Watson Howe

Kararsızlık; bilgisizlik ve yeteneksizlikten daha fazla başarısızlığa neden olur.
Flower A. Newhouse

Birçok insan hiç başarısızlığa uğramaz çünkü hiç denemez.
Norman MacEwan

Hız her tür işte başarısızlığı getirir.
Herodotus

Ona anlatılanlara inanmaya her zaman hazır olan biri hiçbir zaman iyi bir iş başaramaz.
Petronius

Başarısızlık! Eğer onu oraya siz koymazsanız, hiç bir dilin bu kelimeye ihtiyacı olmaz. Onu kabul edip inanmadığınız sürece başarısızlık diye birşey yoktur.
Orison Swett Marden

Başarısızlığınız ile soylu bir şekilde yüzleşin, başarıdan farkı kalmayacaktır.
Ralph Waldo Emerson

Biri işini yaptığı sürece içtikleri sayılmaz. Ama başarısızlığa uğradığında bir bardak bira bile farkedilir.
Lorna May Harris

Hızlı deneyin, hızlı başarısızlığa uğrayın ve hızlı bir şekilde kendinizi yenileyin.
Tom Peters

Bir okçu hedefini şaşırdığında dönüp kendine bakar. Hedefin vurulamaması, hedefin suçu değildir. İsabetinizi arttırmak için kendinizi geliştirmelisiniz.
İş dünyasındaki birçok hata ya yeteneksizlik ya da dar görüşlülükten kaynaklanır. Bazen de detayların arkasındaki önemli olayları göremeyenlerin başarıları bir anda başarısızlığa dönüşür.
Philip S. Delaney

Hata yapmamak insanın elinde olan güçlerden biri değildir. Hata ve yanlışlarından geleceği aydınlatan zekice ve iyi sonuçlar çıkarmak ise öyledir.
Plutarch

Başarıya giden yolda önce başarısızlığı sollamalısınız.
Mickey Rooney

Başarısızlık yol göstericidir. İyi düşünen bir insan başarısızlıklarından çok fazla şey öğrenebilir.
John Dewey

Başarısızlığa uğramanın iki avantajı olduğunu unutmayın. İlki; eğer yanılmışsanız nelerin işe yaramadığını öğrenirsiniz. İkincisi ise; başarızlık size yeni bir başlangıç için fırsat verir.
Roger von Oech

Bilgeler hata yapmamanın bir lütuf olduğunu düşünmezler. Onlar, insanoğlunun en büyük erdeminin kendi hatalarını düzeltebilme ve kişiliğini yenileyebilme yeteneği olduğuna inanırlar.
Wang Yang-ming

İnsanlar başarısızlıklarından birşeyler öğrenir. Başarılarından ise çoğunlukla pek birşey öğrenmezler.
Harold Sydney Geneen

Yolunuza devam edin ve hata yapın. Yapabildiğiniz kadar yapın çünkü başarıyı bu yol üzerinde bulacaksınız.
Thomas John Watson

Kararsızlık; bilgisizlik ve yeteneksizlikten daha fazla başarısızlığa neden olur.
Flower A. Newhouse

Başarısızlık! Eğer onu oraya siz koymazsanız, hiç bir dilin bu kelimeye ihtiyacı olmaz. Onu kabul edip inanmadığınız sürece başarısızlık diye birşey yoktur.
Orison Swett Marden

Başarısızlığınız ile soylu bir şekilde yüzleşin, başarıdan farkı kalmayacaktır.
Ralph Waldo Emerson

Biri işini yaptığı sürece içtikleri sayılmaz. Ama başarısızlığa uğradığında bir bardak bira bile farkedilir.
Lorna May Harris

Hızlı deneyin, hızlı başarısızlığa uğrayın ve hızlı bir şekilde kendinizi yenileyin.
Tom Peters

Başarısızlıklarınızı ve hatalarınızı gizlemeyin. Onları herkesin farkedebileceği bir yere koyun. Kimde yaptığından pişman olmuş bir günahkarı azarlayacak kalp var ki?
Milton J. Roedel

Başarısızlıktan yeni şeyleri denemeye korkacak kadar korkmayın. En üzücü hayatların özeti üç kavram ile tanımlanabilir: yapabilirdim, yapardım, yapmalıydım.
Louis E. Boone

Başarının anahtarını bilmiyorum ama başarısızlığın anahtarı herkesi mutlu etmeye çalışmaktır.
Bill Cosby

Yenilgi umutsuzluk kaynağı değil, taze bir başlangıç olmalıdır.
South

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.
Eflatun

“Hayata İz Bırakmak Ses Getirmek İstedim”

yaz-gi

Bu gün çok özel bir  arkadaşımı, çevre dostu mimarlık ofisi sahibi Özgül Öztürk‘ü sizlere tanıtmak istiyorum.Çevreci iş kadınlarımıza her geçen gün yenileri eklenirken Özgül uzun süredir bu konuda aktif çalışyor, gönlünü sevgisini  koyuyor. boza-ben1Doğa ve  hayvan dostu, özüne ailesine ilkelerine bağlılığı, müzik tutkusu ile Özgül’ün girişim ve hayat hikayesi bize çok farklı çerçevelerden mesajlar veriyor.   İlk tanıştığımız gündü, bana mimar olduğunu iki sene önce de ” Ses getiren bir şeyler yapmak istedim, onun için perküyson çalmaya başladım.” dedi. Bu kendini ifade ediş kısmı  hiç aklımdan çıkmadı tabi. Bize çok yakın ofisi vardı, onun için zaman  zaman ofislerimizde buluştuk. Kagider’e yeni üye olmuştu. O zamanlarda daha üyeler birbirlerini  evlerinde, ofislerinde  büyük gruplar halinde ağarlamıyorlardı.  Kagider’li arkadaşlarını  kahvaltıya ofisine çağıran  ilk arkadaşımız bence.Özgül sıcak kanlı, hep cıvıl cıvıl, hep renkli,  sevgi dolu yüreği ile hemen farkediliyor. Özellikle çevre dostu  olması, bu konuda emek verip farkındalık yaratmaktan öte ona başka misyonlar…

View original post 3.416 kelime daha